CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AE4450Z-FZ1A

Xuất xứ : BRAZIL

Hãng sản xuất : COPELAND

Mã : ZB38KQE-TFD-524

Xuất xứ : THAILAND

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG4573Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AE4430Y-FZ1A (R134A)

Xuất xứ : BRAZIL

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG4553Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AE4460Z-FZ1C

Xuất xứ : BRAZIL

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ2428Z-AJ2

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG4528Y (R134A)

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : COPELAND

Mã : ZB76KQE-TFD-524

Xuất xứ : THAILAND

Hãng sản xuất : COPELAND

Mã : ZB76KQE-TFD-551

Xuất xứ : THAILAND

Hãng sản xuất : COPELAND

Mã : ZB58KQ-TFD-524 (R22)

Xuất xứ : THAILAND

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ2446Z-AJ2

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 032D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AJ5515E-AJ2

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : FH4531Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AJ5513E-AJ2

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAGP2522Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : COPELAND

Mã : ZB21KQ-TFD-524 (R22)

Xuất xứ : THAILAND

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AE2425Z-FZ3C

Xuất xứ : BRAZIL

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AE4440Y-FZ1A

Xuất xứ : BRAZIL

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AE4456Y-FZ1C

Xuất xứ : BRAZIL

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AE2415Z-FZ1B

Xuất xứ : BRAZIL

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AE4450Y-FZ1C

Xuất xứ : BRAZIL

Hãng sản xuất : COPELAND

Mã : ZB38KQ-TFD-524 (R22)

Xuất xứ : THAILAND

Hãng sản xuất : COPELAND

Mã : ZB76KQ-TFD-524 (R22)

Xuất xứ : THAILAND

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AE4440E-FZ1A

Xuất xứ : BRAZIL

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 041D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAGP4573Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ2432Z-AJ2

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ4517E (R22)

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG2522Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TFH2480Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ4476Y-AJ2 (R134A)

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ2464Z-AJ2

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAGP4561T (R22)

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TFH4524Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG2525Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TFH4524ZHR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TFH4531Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TFH4540Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG2516Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ4492Y-AJ2

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ4511Y-AJ2

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : FH2480Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ4517Z-AJ2

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ4519Z-AJ2

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ9510Z-AJ2

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ9513Z-AJ2

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : FH2511Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TFH2511Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TFH2480ZBR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAGP4573T (R22)

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AJ5519E

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AE4460E-FZ1B

Xuất xứ : BRAZIL

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAGP4561Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AE4430Z-FZ1A

Xuất xứ : BRAZIL

Hãng sản xuất : GUENTNER

Mã : GACC RX031.1/1-70E1846011M

Xuất xứ : INDONESIA

Hãng sản xuất : GUENTNER

Mã : GACC RX031.1/2-70E1845996M

Xuất xứ : INDONESIA

Hãng sản xuất : GUENTNER

Mã : GACC RX031.1/2-70E1846007M

Xuất xứ : INDONESIA

Hãng sản xuất : GUENTNER

Mã : GACC RX031.1/2-70E1846000M

Xuất xứ : INDONESIA

Hãng sản xuất : GUENTNER

Mã : GACC RX031.1/3-70E1845991M

Xuất xứ : INDONESIA

Hãng sản xuất : GUENTNER

Mã : GACC RX031.1/4-70E212902E

Xuất xứ : INDONESIA

Hãng sản xuất : GUENTNER

Mã : GACC RX040.1/2-70E1846008M

Xuất xứ : INDONESIA

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 011D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAGD4590ZHR (7.5HP)

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG4553ZHR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG4561ZHR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZX040BE-TFD-451 (4HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZX050BE-TFD-451 (5HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZX060BE-TFD-451 (6HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZX076BE-TFD-451 (7.6HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 072D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAJ4519ZHREP-AJ2

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAJ4517ZHREP-AJ2

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất :

Mã : CAJ4519ZHREP-AJ2

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : FH4524ZHREP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ4517ZHR EP-AJ2

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : OULAI

Mã : FM4509DY

Xuất xứ : CHINA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : FH4531ZHR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : CAJ2464ZBR-AJ2

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG4561Z

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AE4460Y-FZ3C

Xuất xứ : BRAZIL

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZX020BE-TFD-451 (2HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZX030BE-TFD-451 (3HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG2522ZBR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : COPELAND

Mã : ZB88KQ-TFD-550 (R22)

Xuất xứ :

Hãng sản xuất : OULAI

Mã : FM3509D

Xuất xứ : CHINA

Hãng sản xuất : COPELAND

Mã : ZB114KQ-TFD-550 (R22)

Xuất xứ : THAILAND

Hãng sản xuất : COPELAND

Mã : ZB114KQE-TFD-550

Xuất xứ : THAILAND

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZXL020BE-TFD-451 (2HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZXL030BE-TFD-451 (3HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZXL040BE-TFD-451 (4HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZXL050BE-TFD-451 (5HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZXL060BE-TFD-451 (6HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZX075BE-TFD-451 (7.5HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 022D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 2CES-4Y-40S (R404A)

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4CES-6Y-40S (R404A)

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4CES-9Y-40S (R404A)

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 2HES-2Y-40S (R404A)

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 2DES-3Y-40S (R404A)

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 2EES-2Y-40S LBP (R404A)

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 2FES-2Y-40S (R404A)

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4DES-7Y-40S (R404A)

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4DES-5Y-40S - LBP (R404A)

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4HE-18Y-40P (R404A)

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4FES-5Y-40S (R404A)

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4GE-30Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4JE-15Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4VES-10Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4TES-12Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4PES-12Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4PES-15Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4TES-9Y-40S

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4NES-14Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4NES-20Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4JE-22Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4HE-25Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4FE-35Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4GE-23Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 6HE-28Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 4FE-28Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 6GE-34Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : GGE-40Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 6FE-44Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : OULAI

Mã : FM3509DY

Xuất xứ : CHINA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TFH4531ZHR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : OULAI

Mã : FM3515D

Xuất xứ : CHINA

Hãng sản xuất : OULAI

Mã : FM4509D

Xuất xứ : CHINA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : FH4540ZHR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TFH4540ZHR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG4568ZHR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG4546ZHR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG4573ZHR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG4581ZHR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 061D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAGD4612ZHR (10HP)

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAGD4615ZHR (12.5HP)

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAGD2532ZBR (8HP)

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAGD2544ZBR (11HP)

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 023D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 031D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 042D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 051D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 071D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 081D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 052D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 062D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 082D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 043D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 053D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 063D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 073D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : KUEBA

Mã : SPBE 083D

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : GUENTNER

Mã : GACC RX040.1/3-70E1846010M

Xuất xứ : INDONESIA

Hãng sản xuất : GUENTNER

Mã : GACC RX050.1/2-70E1845981M

Xuất xứ : INDONESIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : AJ5510F-AJ2

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : OULAI

Mã : FM3512D

Xuất xứ : CHINA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : FH2480ZBR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TFH2511ZBR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : OULAI

Mã : FM3512DY

Xuất xứ : CHINA

Hãng sản xuất : BITZER

Mã : 6FE-50Y-40P

Xuất xứ : ĐỨC

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG2516ZBR EP

Xuất xứ : MALAYSIA

Hãng sản xuất : OULAI

Mã : FM4512D

Xuất xứ : CHINA

Hãng sản xuất : OULAI

Mã : FM4512DY

Xuất xứ : CHINA

Hãng sản xuất : OULAI

Mã : FM4515D

Xuất xứ : CHINA

Hãng sản xuất : OULAI

Mã : FM4515DY

Xuất xứ : CHINA

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã :

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : OULAI

Mã :

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã : TAG4546ZHR EP

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : TECUMSEH

Mã :

Xuất xứ : PHÁP

Hãng sản xuất : OULAI

Mã :

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 067B3297 (R134A)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 014-0186

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 023Z5036 (3/8 inch - 10 mm)

  Xuất xứ : MEXICO

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 014-0181

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 068Z3209 (R22/R407C)

  Xuất xứ : ĐAN MẠCH

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 014-0182

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 014-0183

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 014-0184

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 014-0185

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 067B3267 (R22/R407C)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 032F1209

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 032F1204

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 032F1212

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 023Z5037 (1/4 inch - 6 mm)

  Xuất xứ : MEXICO

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : DF316/5 (16 mm - 5/8 inch)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 067B3347 (R404A/R507)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 067B3347 ( R22 / R407C )

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 014-0181 ( 1/4 inch - 6 mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 060 -110191 (Reset Auto)

  Xuất xứ : INDIA

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 014-0182 (3/8 inch - 10 mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 068Z3348 (R134A)

  Xuất xứ : ĐAN MẠCH

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 014-0183 (1/2 inch - 12 mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 014-0186 (7/8 inch - 22 mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 014-0184 (5/8 inch - 16 mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 067B3342 (R404A/R507)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 032L1214 (16mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 032L1225 (22mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 032L3267 (35mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 014-0185 (3/4 inch - 19 mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 060-110391 (Reset Manual)

  Xuất xứ : INDIA

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 060-117191 (Reset Auto)

  Xuất xứ : INDIA

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 060-117391 (Reset Manual)

  Xuất xứ : INDIA

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 060-124391 ( Reset Manual; Auto)

  Xuất xứ : INDIA

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 068Z3403 (R404A/R507)

  Xuất xứ : ĐAN MẠCH

  Hãng sản xuất : DIXELL

  Mã : XR77CX-5N7I3

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DIXELL

  Mã : XR775C-000C1

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DIXELL

  Mã : XR460C-010C0

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : DIXELL

  Mã : XLR170-5N1C3

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : DIXELL

  Mã : XT121C-5N0AU

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : DF316/5S (16 mm - 5/8 inch)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : DF330/5 (16 mm - 5/8 inch)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 6110/22 (6 mm - 1/4 inch)

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 6110/33 (10 mm - 3/8 inch)

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : DIXELL

  Mã : XR02CX-5N0C0

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DIXELL

  Mã : XR06CX-5N0C1

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DIXELL

  Mã : XR04CX-5N0C1

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DIXELL

  Mã : XR20CX-5N0C0

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DIXELL

  Mã : XR30CX-5N0C0

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DIXELL

  Mã : XR40CX-5N0C0

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DIXELL

  Mã : XR60CX-5N0C0

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DIXELL

  Mã : XR75CX-5N6I3

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 1020/2S ( 1/4 inch - 6 mm)

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 1028/2S ( 1/4 inch - 6 mm )

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 1028/3S (3/8 inch - 10 mm)

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 1068/3S ( 3/8 inch - 10 mm )

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 1078/5S ( 5/8 inch - 16 mm)

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 1068/4S ( 1/2 inch - 12 mm )

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 6570/2 ( 6 mm - 1/4 inch )

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 6570/3 ( 10 mm - 3/8 inch )

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 6570/4 ( 12 mm - 1/2 inch )

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 6570/5 ( 16 mm - 5/8 inch )

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 6570/6 ( 19 mm - 3/4 inch )

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 6570/7 ( 22 mm - 7/8 inch )

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : 6570/9 ( 28 mm - 1 1/8 inch )

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 060-110891 ( Reset Auto )

  Xuất xứ : INDIA

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 023Z5040 (3/8 inch - 10 mm)

  Xuất xứ : MEXICO

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 023Z5041 (1/2 inch - 12 mm)

  Xuất xứ : MEXICO

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 023Z5043 ( 3/8 inch - 10 mm)

  Xuất xứ : MEXICO

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 023Z5045 (5/8 inch - 16 mm)

  Xuất xứ :

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 023Z0050 (1/2 inch - 12 mm)

  Xuất xứ : MEXICO

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 023Z0051 (5/8 inch - 16 mm)

  Xuất xứ : MEXICO

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 067B3232 ( R134A )

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất :

  Mã : 067B3352 ( R404A / R507 )

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 067G3302 ( R404A / R507 )

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 067G3305 ( R404A / R507 )

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 032F1201 (6mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 032F1204 (10mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 032F1206 (6mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 032F1212 (10mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 032F1214 (10mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 032F1212 (16mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 032L1209 (12mm)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : DF303/3 (10 mm - 3/8 inch)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : DF305/3 (10 mm - 3/8 inch)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : DF308/3 (10 mm - 3/8 inch)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : DF308/3S (10 mm - 3/8 inch)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : DF308/4 (12 mm - 1/2 inch)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : DF308/4S (12 mm - 1/2 inch)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : DF316/3 (10 mm - 3/8 inch)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : DF316/4 (12 mm - 1/2 inch)

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

  Hãng sản xuất : O&F

  Mã :

  Xuất xứ : CHINA

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã :

  Xuất xứ :

  Hãng sản xuất : DANFOSS

  Mã : 023Z0050 (1/2 inch - 12 mm)

  Xuất xứ : ĐAN MẠCH

  Hãng sản xuất : CASTEL

  Mã : DF316/3 (10 mm - 3/8 inch)

  Xuất xứ : ITALY

  Hãng sản xuất : O&F

  Mã :

  Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : CHILBLOCK

   Mã : CPL30-120C

   Xuất xứ : VIỆT NAM

   Hãng sản xuất : EXTRUFLEX

   Mã : Ref627-2002

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : EXTRUFLEX

   Mã : Ref627-R2002

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : CHILBLOCK

   Mã : CPL20-120C

   Xuất xứ : VIỆT NAM

   Hãng sản xuất : EXTRUFLEX

   Mã : Ref627-3002

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : CHILBLOCK

   Mã : CPL45-120C

   Xuất xứ : VIỆT NAM

   Hãng sản xuất : CHILBLOCK

   Mã : CPL60-120C

   Xuất xứ : VIỆT NAM

   Hãng sản xuất : OULAI

   Mã : FM4509DY

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : OULAI

   Mã : FM3509DY

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : OULAI

   Mã : FM4509D

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : AIRTEC

   Mã : AHB150-80W-57KA

   Xuất xứ : HÀN QUỐC

   Hãng sản xuất : AIRTEC

   Mã : AHB150-100W-57KA

   Xuất xứ : HÀN QUỐC

   Hãng sản xuất : AIRTEC

   Mã : STD-150W578L

   Xuất xứ : HÀN QUỐC

   Hãng sản xuất : AIRTEC

   Mã : HBE-100W578L

   Xuất xứ : HÀN QUỐC

   Hãng sản xuất : AIRTEC

   Mã : STD-050W578L

   Xuất xứ : HÀN QUỐC

   Hãng sản xuất : AIRTEC

   Mã : STD-075W578L

   Xuất xứ : HÀN QUỐC

   Hãng sản xuất : AIRTEC

   Mã : STD-100W578L

   Xuất xứ :

   Hãng sản xuất : EXTRUFLEX

   Mã : Ref459-2002

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : EXTRUFLEX

   Mã : Ref459-3003

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : EXTRUFLEX

   Mã : Ref459-R3003

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : EXTRUFLEX

   Mã : Ref106-2002

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : EXTRUFLEX

   Mã : Ref106-R2002

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : EXTRUFLEX

   Mã : Ref423-2002

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : EXTRUFLEX

   Mã : Ref423-R2002

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : LEITENBERGER

   Mã : VF18C

   Xuất xứ : ĐỨC

   Hãng sản xuất : LEITENBERGER

   Mã : 1060K3W1M550

   Xuất xứ : ĐỨC

   Hãng sản xuất : LEITENBERGER

   Mã : 1080K3W1M550

   Xuất xứ : ĐỨC

   Hãng sản xuất : LEITENBERGER

   Mã : 1100K3W1M550

   Xuất xứ : ĐỨC

   Hãng sản xuất : LEITENBERGER

   Mã : 1080K3W3M50

   Xuất xứ : ĐỨC

   Hãng sản xuất : LEITENBERGER

   Mã : 1100K3W3M50

   Xuất xứ : ĐỨC

   Hãng sản xuất : LEITENBERGER

   Mã : VF38C

   Xuất xứ : ĐỨC

   Hãng sản xuất : LEITENBERGER

   Mã : VE18C

   Xuất xứ : ĐỨC

   Hãng sản xuất : LEITENBERGER

   Mã : VE38C

   Xuất xứ : ĐỨC

   Hãng sản xuất : OULAI

   Mã : FM3509D

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : OULAI

   Mã : FM3512DY

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : OULAI

   Mã : FM3512D

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : OULAI

   Mã : FM3515DY

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : OULAI

   Mã : FM3515D

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : OULAI

   Mã : FM4512DY

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : OULAI

   Mã : FM4512D

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : OULAI

   Mã : FM4515DY

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : OULAI

   Mã : FM4515D

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : LOGTAG

   Mã : TRIX-8

   Xuất xứ :

   Hãng sản xuất : LOGTAG

   Mã : USRIC-8

   Xuất xứ :

   Hãng sản xuất : LOGTAG

   Mã : UTRIX-16

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : LOGTAG

   Mã : UTRID-16

   Xuất xứ :

   Hãng sản xuất : LOGTAG

   Mã : VAXTAG - TRID30-7FW

   Xuất xứ :

   Hãng sản xuất : LOGTAG

   Mã : HAXO-8

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : LOGTAG

   Mã : LTI-USB

   Xuất xứ : TRUNG QUỐC

   Hãng sản xuất : SUPCO

   Mã : CR87B220C

   Xuất xứ : MỸ

   Hãng sản xuất : SUPCO

   Mã : CR87HT220C

   Xuất xứ : MỸ

   Hãng sản xuất : SUPCO

   Mã :

   Xuất xứ : MỸ

   Hãng sản xuất : MAER

   Mã : YDWF74L47P4-422N-350

   Xuất xứ : CHINA

   Hãng sản xuất : SUPCO

   Mã :

   Xuất xứ :

    Hãng sản xuất : EMERSON

    Mã : ZIX

    Xuất xứ : VIỆT NAM

     Chat với chúng tôi
     PHONE
     SMS
     MAP