CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZX075BE-TFD-451 (7.5HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZXL060BE-TFD-451 (6HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZXL050BE-TFD-451 (5HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZXL040BE-TFD-451 (4HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZXL030BE-TFD-451 (3HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZXL020BE-TFD-451 (2HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZX076BE-TFD-451 (7.6HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : EMERSON

Mã : ZX060BE-TFD-451 (6HP)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Chat với chúng tôi
PHONE
SMS
MAP