CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

Hãng sản xuất : CASTEL

Mã : 6570/9 ( 28 mm - 1 1/8 inch )

Xuất xứ : ITALY

Hãng sản xuất : CASTEL

Mã : 6570/7 ( 22 mm - 7/8 inch )

Xuất xứ : ITALY

Hãng sản xuất : CASTEL

Mã : 6570/6 ( 19 mm - 3/4 inch )

Xuất xứ : ITALY

Hãng sản xuất : CASTEL

Mã : 6570/5 ( 16 mm - 5/8 inch )

Xuất xứ : ITALY

Hãng sản xuất : CASTEL

Mã : 6570/4 ( 12 mm - 1/2 inch )

Xuất xứ : ITALY

Hãng sản xuất : CASTEL

Mã : 6570/3 ( 10 mm - 3/8 inch )

Xuất xứ : ITALY

Hãng sản xuất : CASTEL

Mã : 6570/2 ( 6 mm - 1/4 inch )

Xuất xứ : ITALY

Chat với chúng tôi
PHONE
SMS
MAP