CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 067G3305 ( R404A / R507 )

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 067G3302 ( R404A / R507 )

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất :

Mã : 067B3352 ( R404A / R507 )

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 067B3232 ( R134A )

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 067B3347 ( R22 / R407C )

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 067B3347 (R404A/R507)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 067B3297 (R134A)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 067B3267 (R22/R407C)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Chat với chúng tôi
PHONE
SMS
MAP