CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

Cụm máy nén

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH CHÍNH HÃNG

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG TECUMSEH CHÍNH HÃNG

01-01-1970 08:00:00 AM -
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh bao gồm: Dàn nóng, Máy nén, Kính xem ga, Bình chứa, Rờ le áp suất… Sử dụng máy nén lạnh piston...
PHONE
SMS
MAP