CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 014-0185 (3/4 inch - 19 mm)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 014-0186 (7/8 inch - 22 mm)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 014-0184 (5/8 inch - 16 mm)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 014-0183 (1/2 inch - 12 mm)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 014-0182 (3/8 inch - 10 mm)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 014-0181 ( 1/4 inch - 6 mm)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 014-0186

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 014-0185

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Chat với chúng tôi
PHONE
SMS
MAP