CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 023Z0050 (1/2 inch - 12 mm)

Xuất xứ : ĐAN MẠCH

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 023Z0051 (5/8 inch - 16 mm)

Xuất xứ : MEXICO

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 023Z0050 (1/2 inch - 12 mm)

Xuất xứ : MEXICO

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 023Z5045 (5/8 inch - 16 mm)

Xuất xứ :

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 023Z5043 ( 3/8 inch - 10 mm)

Xuất xứ : MEXICO

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 023Z5041 (1/2 inch - 12 mm)

Xuất xứ : MEXICO

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 023Z5040 (3/8 inch - 10 mm)

Xuất xứ : MEXICO

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 023Z5037 (1/4 inch - 6 mm)

Xuất xứ : MEXICO

Chat với chúng tôi
PHONE
SMS
MAP