CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

Hãng sản xuất : CASTEL

Mã : 1068/4S ( 1/2 inch - 12 mm )

Xuất xứ : ITALY

Hãng sản xuất : CASTEL

Mã : 1078/5S ( 5/8 inch - 16 mm)

Xuất xứ : ITALY

Hãng sản xuất : CASTEL

Mã : 1068/3S ( 3/8 inch - 10 mm )

Xuất xứ : ITALY

Hãng sản xuất : CASTEL

Mã : 1028/3S (3/8 inch - 10 mm)

Xuất xứ : ITALY

Hãng sản xuất : CASTEL

Mã : 1028/2S ( 1/4 inch - 6 mm )

Xuất xứ : ITALY

Hãng sản xuất : CASTEL

Mã : 1020/2S ( 1/4 inch - 6 mm)

Xuất xứ : ITALY

Chat với chúng tôi
PHONE
SMS
MAP