CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AC&R VIỆT NAM

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 067B3342 (R404A/R507)

Xuất xứ : TRUNG QUỐC

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 068Z3348 (R134A)

Xuất xứ : ĐAN MẠCH

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 068Z3209 (R22/R407C)

Xuất xứ : ĐAN MẠCH

Hãng sản xuất : DANFOSS

Mã : 068Z3403 (R404A/R507)

Xuất xứ : ĐAN MẠCH

Chat với chúng tôi
PHONE
SMS
MAP